Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mae marwolaethau orddos cyffuriau yn arwain at fwy o roddwyr organau

Jun 02, 2016

Mae epidemig opioidau presennol yr America yn ddiweddar canfuwyd Fryn SMAPB — Mae y cynnydd dramatig yn nifer y marwolaethau orddos cyffuriau yn arwain at fwy o roddwyr organau.

Yn ôl data oddi ar y Rhwydwaith Unedig ar gyfer rhannu organau, a adroddwyd gan yr Unol Daleithiau newyddion & adroddiad byd, nifer y rhoddwyr organau a fu farw o orddos cyffuriau o farwolaethau wedi codi bron 270 y cant (o 230 i 848) rhwng 2006 a 2015.

"Mae cynnydd enfawr," meddai Alexandra K. Glazier, Llywydd a phrif swyddog gweithredol banc organau Lloegr newydd. "Mae'n Fryn i'r hyn sy'n gwbl drasiedi."

"Wedi llawer o'r teuluoedd Rydym yn eu hwynebu wedi mynd drwy caethiwed hwn am nifer o flynyddoedd," yn parhau. "Mae bron fel pe bai teuluoedd yn paratoi ar gyfer y farwolaeth hon; Mae llawer yn teimlo cysur mawr o wybod bod rhai da wedi dod allan ohoni."