Cartref > Newyddion > Cynnwys

Poen, cyfog difrifol ymhlith amodau gwelliant mariwana meddygol

Mar 07, 2016

Tyfwyr maint canolig. Bydd nifer diderfyn o trwyddedau ar gael i palu a gall dyfu hyd at 5,000 troedfedd sgwâr o canopi. Y ffi am gais trwydded byddai $5,000.
Dywedodd Kampia bydd y trwyddedau haenog yn sicrhau digon o arian a mariwana i gychwyn y rhaglen, yn ogystal â bylchau rhwng ceisiadau felly peidiwch â gael lesteirio gan fiwrocratiaeth.

Byddai trwyddedau ar gyfer gweithgynhyrchu, dosbarthu, profion a busnesau manwerthu ar gael am $5,000.

Dim ond byddai trwyddedau busnes ar gael i breswylwyr Ohio sydd leiaf 21 mlwydd oed heb euogfarnau felony diweddar. Mariwana dyfu cyfleusterau ac ni ellid siopau o fewn 500 troedfedd o ysgolion, eglwysi, llyfrgelloedd, a parciau cyhoeddus a meysydd chwarae.